15. 2. 2014

Riadenie organizácie: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE ORGANIZÁCIE 
Dnes je tou najdôležitejšou otázkou pre každú organizáciu táto: „Meníme sa rovnako rýchlo, ako svet okolo nás?“ Gary HamelCiele
- Vysvetliť manažérom vývojové fázy organizácie.
- Vysvetliť manažérom druhy zmien v procesnej organizácii.
- Naučiť manažérov zmeniť organizačnú štruktúru.
- Naučiť manažérov základom projektového riadenia.

Rozsah
6 dni

Moduly
- Zmena organizácie
- Zmena organizačnej štruktúry
- Projektové riadenie

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Riadenie organizácie: produktový list

Cena
540/€/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: