16. 10. 2014

Ishikawov diagram: Tréning

ISHIKAWOV DIAGRAM


Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Ishikawov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Ishikawov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný

Ishikawov diagram
- Kaoru Ishikawa
- Čo to je
- Iné názvy
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Komponenty
- Ako sa používa
- Podporné nástroje
- Predpoklady
- Obmedzenia
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-6

Frameworky
1-2

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Ishikawov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: