25. 11. 2014

Modely: Tréningy


MODELY


Rozsah
4 dni

Miesto
firemný 

Modely
- Organigram-ORG
- Matica procesov-MAP
- Model tvorby pridanej hodnoty-VAC
- Model priradenia funkcie-FAD
- Model procesného reťazca činností riadených udalosťami-eEPC
- Model príčiny a následku-BSC
- Model kľúčových indikátorov výkonnosti-KPI

Modely: produktový list

Cena
360 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: