20. 10. 2010

Procesné riadenie

PROCESNÉ RIADENIE
Všetko čo potrebujeme, je vôľa uspieť a odvaha začať.
Michael Hammer, James ChampyV š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:
- Riadenie procesov
- Riadenie procesnej organizácie
- Vývoj organizácie
- Projekty procesného riadenia

Popis:

Na seminári sa dozviete, prečo je procesné riadenie neoddeliteľnou súčasťou manažmentu firmy a kde sa nachádza procesne riadená organizácia v pyramíde vývoja organizácie. Uvedieme základné postupy, princípy, metódy a nástroje procesného riadenia. Povieme si, aké sú výsledky, prínosy, pozitívne zistenia, brzdy a rezervy procesného riadenia a ako súvisí procesné riadenie s produktivitou firmy.

Na seminári budeme hovoriť o druhoch zmien v procesne riadenej organizácii: zmenách procesov, organizácie práce, informácií, manažmentu a zamestnancov. Podelíme sa s vami o bohaté skúsenosti zo zavádzania procesného riadenia vo významných slovenských firmách a uvedieme konkrétne príklady implementácie procesného riadenia.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Procesné riadenie: produktový list
Procesné riadenie: program

Cena:
90 €/1 účastník/1 deň, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: