20. 10. 2010

Riadenie procesov: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE PROCESOV
Ako urobiť vo firme poriadok.
Ciele
- Naučiť manažérov vybudovať organizáciu založenú na procesnom prístupe.
- Zaviesť vo firme poriadok a disciplínu, ktoré sú základom dobrých medziľudských vzťahov.
- Naučiť manažérov vytvoriť procesnú architektúru, pridanú hodnotu procesov a hodnotový tok.
- Pripraviť manažérov na implementáciu procesného riadenia.

Rozsah
5 dní

Moduly
- Procesné riadenie
- Návrh procesov
- Procesná organizácia

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie procesov: produktový list

Cena
450 €/1 účastník/5 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: