6. 11. 2010

Virgin

VIRGIN
Biznis je to, čo vás zaujíma. Ak vám na niečom záleží tak veľmi, že sa tomu začnete venovať, tak skrátka podnikáte. Richard Branson

Cieľ:
Vzdelávanie o podnikateľoch, podnikavosti a podnikaní.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Biznis
- Ľudia
- Služby
- Chyby
- Inovácie
- Podnikanie
- Zodpovednosť
- Úspech

Popis:

Mimoriadne zaujímavý seminár, na ktorom sa dozviete, čo znamená podnikať a byť podnikateľom, aké vlastnosti má mať podnikateľ, aký je rozdiel medzi podnikateľom a manažérom, akú úlohu zohráva v podnikaní podnikavosť, či je podnikanie iba drina, alebo aj zábava, prečo je kapitalizmus najlepší spoločenský systém a či je podnikanie iba záležitosťou malých firiem a živnostníkov. Povieme si, čo je etika podnikania a prečo zohráva v podnikaní kľúčovú úlohu. Dozviete sa, prečo sa netreba báť chýb, prečo je poskytovanie služieb najťažšia a nikdy nekončiaca práca a akú úlohu zohrávajú v podnikaní inovácie. Zamyslíme sa nad spoločenskou zodpovednosťou podnikateľov a na záver si povieme, ako súvisí podnikanie s úspechom a šťastím človeka.

Virgin: produktový list
Virgin: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk