26. 3. 2011

Modely riadenia: Ročný vzdelávací program

MODELY RIADENIA
Trvalý úspech dosiahnu iba tie spoločnosti, čo boli založené na myšlienkach, ktoré boli v čase vzniku úplne bláznivé.
William C. Taylor & Polly Labarre


Ciele
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Toyota-efektivita.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Virgin-podnikanie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia Baťa-podnikateľ.

Rozsah
14 dní

Efektivita
- Toyota

Inovácie   
- Google
- Maverici

Sloboda
- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star

Podnikanie
- Virgin

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. 
1260 €/1 účastník/14 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto a termíny:
Plán vzdelávania

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

25. 3. 2011

Google

GOOGLE
Nepáchajme zlo.
Sergey Brin a Larry PageCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Sergey Brin a Larry Page
- Model riadenia Google
- Nové pravidlá Google
- Google a Apple
- Môj Google

Popis:

Prekrásny seminár o Googli - najúžasnejšej firme na svete. Na seminári sa dozviete o najmodernejších trendoch v riadení firmy a princípoch, na ktorých je postavená firma Google. Budeme hovoriť o hodnotách a zásadách, ktoré vyznávajú Sergey Brin a Larry Page. Povieme si o ich názoroch na podnikanie, reklamu a inovácie. Dozviete sa ako rozmýšľajú zakladatelia Googlu a vďaka čomu sa stali autoritami vo svete Internetu. Podrobne si vysvetlíme model riadenia firmy Google, ktorý zaujal celý svet a mení ekonomiku, architektúru podnikania, obchodnú realitu a celú spoločnosť. Budeme hovoriť o nových pravidlách, princípoch novej doby, nových vzťahoch, čo znamená verejne po novom, akú úlohu zohráva v biznise rýchlosť, morálka a aké sú nové povinnosti a vlastnosti generácie Google. V závere seminára porovnáme dve najpozoruhodnejšie firmy sveta - Google a Apple a poviem vám, ako ovplyvňuje Google moju prácu konzultantky.

Google: produktový list
Google: program D1
Google: program D2 

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 3. 2011

Zlepšovanie procesov: Mesačný vzdelávací cyklus

ZLEPŠOVANIE PROCESOV
Ako odstrániť vo firme plytvanie.

Ciele:
- Naučiť manažérov vybudovať organizáciu založenú na efektívnych procesoch a zlepšovaní procesov.
- Naučiť manažérov odstraňovať z organizácie neefektívne činnosti, procesy a plytvanie na všetkých úrovniach riadenia.
- Podporiť rozvoj znalostí manažmentu a zamestnancov v oblasti metód a nástrojov zlepšovania procesov, pomocou ktorých je možné eliminovať plytvanie, minimalizovať rozptyl a maximalizovať prietok.

Rozsah:
6 dni

Moduly:
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov 
Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Zlepšovanie procesov: produktový list

Cena:
540 €/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firmený

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

7. 3. 2011

Kaizen

KAIZEN
Keď ste niekoho nevideli 3 dni, dobre sa na neho pozrite, akou zmenou prešiel. Masaaki ImaiCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Kaizen
- Workshop kaizen
- Gemba kaizen
- Kaizen Management System

Popis:
Seminár je o japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen a jeho praktickej realizácii na pracovisku-gemba. Na seminári si povieme, prečo je neustále zlepšovanie silným pilierom koncepcie firmy Toyota, ako sa pozerá firma Toyota na problémy, chyby a ich riešenie, ako súvisí kaizen a hansei, aký význam má hoshin kanri v systéme zlepšovania a prečo je neustále vzdelávanie zamestnancov dôležitým aspektom zlepšovania v organizácii. Veľkú časť seminára venujeme najdôležitejším zásadám systému zlepšovania: QCD-riadenie kvality, nákladov a dodávok, štandardizácia, 5S-správne hospodárenie, 3M (MURA, MURI, MUDA), viditeľný manažment a návšteva pracoviska-gemba. V časti Kaizen Management System uvedieme podstatu filozofie kaizen a podrobne vysvetlíme ciele, modely a postupy TCM: Total Change Management, TPM: Total Productive Maintenance, TFM: Total Flow Management, TSM: Total Service Management a TQM: Total Quality Management.

V praktickej časti seminára si precvičíme analýzu 5 krát prečo a analýzu plytvania.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Kaizen: produktový list
Kaizen: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk