7. 3. 2011

Kaizen

KAIZEN
Keď ste niekoho nevideli 3 dni, dobre sa na neho pozrite, akou zmenou prešiel. Masaaki ImaiCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Kaizen
- Workshop kaizen
- Gemba kaizen
- Kaizen Management System

Popis:
Seminár je o japonskom systéme zlepšovania procesov-kaizen a jeho praktickej realizácii na pracovisku-gemba. Na seminári si povieme, prečo je neustále zlepšovanie silným pilierom koncepcie firmy Toyota, ako sa pozerá firma Toyota na problémy, chyby a ich riešenie, ako súvisí kaizen a hansei, aký význam má hoshin kanri v systéme zlepšovania a prečo je neustále vzdelávanie zamestnancov dôležitým aspektom zlepšovania v organizácii. Veľkú časť seminára venujeme najdôležitejším zásadám systému zlepšovania: QCD-riadenie kvality, nákladov a dodávok, štandardizácia, 5S-správne hospodárenie, 3M (MURA, MURI, MUDA), viditeľný manažment a návšteva pracoviska-gemba. V časti Kaizen Management System uvedieme podstatu filozofie kaizen a podrobne vysvetlíme ciele, modely a postupy TCM: Total Change Management, TPM: Total Productive Maintenance, TFM: Total Flow Management, TSM: Total Service Management a TQM: Total Quality Management.

V praktickej časti seminára si precvičíme analýzu 5 krát prečo a analýzu plytvania.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Kaizen: produktový list
Kaizen: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: