25. 8. 2013

Manažment: Mesačný vzdelávací cyklus

MANAŽMENT
Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech. Gary Hamel
Ciele
Vzdelávanie v oblasti najnovších trendov v manažmente.

Rozsah
3 dni

Moduly

- Manažment GH
- Budúcnosť manažmentu

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Manažment: produktový list 

Cena
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

24. 8. 2013

Morning Star

MORNING STAR
Cieľom je vybudovať takú firma, kde všetci zamestnanci: budú sami sebou riadení profesionáli, ktorí iniciujú komunikáciu a spoluprácu s kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi i partnermi z odvetvia bez inštrukcií nadriadených. Gary Hamel


Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
1 deň

Miesto konania
firemný

Program

- Morning Star
- Sebariadenie
- Sloboda
- Výhody sebariadenie
- Nevýhody sebariadenia
- Sebariadenie: Ako na to 

Popis
Na seminári vás zoznámime so základnými piliermi sebariadenia firmy Morning Star. Povieme si, prečo úlohy nahrádzajú šéfa firmy, aký je význam dohôd medzi zamestnancami, čo znamená sloboda pre všetkých, prečo nie je dobré dávať ľudí do škatuliek, prečo je potrebné podporovať súperenie o osobnú užitočnosť a nie povýšenie, ako súvisí sloboda a sebariadenie, ako majú manažéri usmerňovať slobodu, aby dosiahli koordináciu. Mimoriadnu pozornosť budeme venovať jasným cieľom, transparentným informáciám, kalkuláciám a konzultáciám, riešeniu konfliktných situácií, kontrole kolegov, procesu pripomienok a voleným mzdovým komisiám. Na seminári uvedieme výhody a nevýhody sebariadenia a postup zavádzania sebariadenia. 

Morning Star: produktový list
Morning Star: program 

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 8. 2013

Manažment GH

MANAŽMENT GH
Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Gary Hamel

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto konania
firemný

Program

- Gary Hamel
- Hodnoty
- Inovácie
- Adaptabilita
- Zápal
- Ideológia
- Na čom dnes záleží 

Popis
Seminár bol vypracovaný pre náročných zákazníkov, ktorí sledujú najnovšie trendy v manažmente organizácií a chcú ich aplikovať aj v svojej organizácii.

V úvode seminára vám predstavíme najvplyvnejšieho mysliteľa v oblasti biznisu dneška, Garyho Hamela, ktorý je popredným odborníkom na firemnú stratégiu a humanizáciu firemného prostredia.

Na seminári vás podrobne zoznámime s najnovšími trendmi v manažmente organizácie. Dozviete sa, na čom dnes najviac záleží, prečo sú hodnoty základom podnikania, prečo dnešná firma už nemôže žiť bez inovácií, aký význam má adaptabilita vo svete plnom zmien, prečo zápal, kreativita a nadšenie prinášajú vyššiu hodnotu pre zákazníkov, ako poslušnosť, usilovnosť a kvalifikácia, prečo nie sú zamestnanci angažovaní a čo ovplyvňuje ich angažovanosť, ako by mal dnešný manažér riadiť svojich zamestnancov. Dozviete sa, aké je špinavé tajomstvo manažmentu, ktoré znaky sú typické pre manažment facebookovej generácie a ako zlepšiť adaptabilitu vašej organizácie a tým zaistiť budúcnosť vašej organizácie.

Na seminári môžete získať okrem slidov aj minútové učebné stránky, citáty a najdôležitejšie myšlienky knihy Garyho Hamela, Na čom dnes záleží a web knihu Manažment, ktorá obsahuje úvahy k manažmentu v slovenských firmách. Články boli publikované v roku 2013, na blogu martasloboda.blogspot.com.

Seminár je prednostne určený mojim VIP zákazníkom. Teším sa na stretnutie s vami.
Manažment GH: program D1 
Manažment GH: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk