22. 3. 2013

Vzdelávanie: študijné materiály

VZDELÁVANIE 
Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. Tošenovský
Cena
DocED: 2805 €
WebED: 3844 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

1. 3. 2013

Podnikanie: Mesačný vzdelávací cyklus

PODNIKANIE 
Podnikanie odstraňuje chudobu, zabezpečuje väčšinu daňových príjmov, vytvára pracovné miesta a bohatstvo celého štátu. Richard Branson

Ciele
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Virgin-podnikanie.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia Baťa-podnikateľ.

Rozsah
2 dni

Moduly
- Virgin

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Podnikanie: produktový list 

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk