14. 7. 2015

Tréningy

TRÉNINGY
Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, čo sa deje v procese, a nie na to, ktorá osoba to pokazila.


Cieľ
Tréningy riadenia procesov

Miesto
firemný 

Modely
- Organigram
- Matica procesov
- Model tvorby pridanej hodnoty
- Model priradenia funkcie
- Model procesného reťazca činností riadených udalosťami
- Model príčiny a následku
- Model kľúčových indikátorov výkonnosti 

Nástroje
- Vývojový diagram
- Myšlienková mapa
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram  
- 5krát prečo?
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5 

Tréningy: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

25. 11. 2014

Modely: Tréningy


MODELY


Rozsah
4 dni

Miesto
firemný 

Modely
- Organigram-ORG
- Matica procesov-MAP
- Model tvorby pridanej hodnoty-VAC
- Model priradenia funkcie-FAD
- Model procesného reťazca činností riadených udalosťami-eEPC
- Model príčiny a následku-BSC
- Model kľúčových indikátorov výkonnosti-KPI

Modely: produktový list

Cena
360 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

20. 11. 2014

Vývojový diagram: Tréning

VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť vývojový diagram.
- Naučiť sa používať vývojový diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Vývojový diagram
- Čo to je
- Kedy sa používa
- Typy vývojových diagramov
- Symboly
- Pravidlá tvorby

Príklady
- 1-5

Tréning
- Tvorba diagramu

Záver
- Prezentácia
- Vyhodnotenie
- Spätná väzba

Vývojový diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

13. 11. 2014

Nástroje: Tréningy

NÁSTROJE
Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 


Rozsah
3 dni

Miesto
firemný

Nástroje
- Vývojový diagram
- Myšlienková mapa
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram
- 5krát prečo?
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Nástroje: produktový list

Cena
270 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

5. 11. 2014

Brainstorming: Tréning


BRAINSTORMINGCiele
- Naučiť sa používať brainstorming.
- Naučiť sa používať obrátený brainstorming.
- Naučiť sa používať branwriting 6-3-5. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Brainstorming
- Čo to je
- Alex Faickney Osborn
- Ciele branistormingu
- Kedy sa využíva
- Zásady brainstormingu
- Postup brainstormingu
- Modifikácie brainstormingu

Tréning
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Brainstorming: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

31. 10. 2014

Myšlienková mapa: Tréning

MYŠLIENKOVÁ MAPA
Ciele
- Naučiť sa vytvoriť myšlienkovú mapu.
- Naučiť sa vyhodnotiť myšlienkovú mapu. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Myšlienková mapa
- Čo to je
- Tony Buzan
- Prečo myšlienková mapa
- Kedy sa využíva
- Myšlienkové mapy v biznise
- Komponenty
- Postup tvorby 

Príklady
1-13

Tréninig
- Tvorba myšlienkovej mapy
- Vyhodnotenie myšlienkovej mapy
- Plánovanie opatrení

Myšlienková mapa: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

26. 10. 2014

Paretov diagram: Tréning

PARETOV DIAGRAM

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Paretov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Paretov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Paretov diagram
- Paretov princíp
- Vilfredo Pareto
- Joseph Moses Juran
- Paretovo pravidlo
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Postup Paretovej analýzy 

Príklady
1-5

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Paretov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331