13. 11. 2014

Nástroje: Tréningy

NÁSTROJE
Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 


Rozsah
3 dni

Miesto
firemný

Nástroje
- Vývojový diagram
- Myšlienková mapa
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram
- 5krát prečo?
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Nástroje: produktový list

Cena
270 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: