20. 11. 2014

Vývojový diagram: Tréning

VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť vývojový diagram.
- Naučiť sa používať vývojový diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Vývojový diagram
- Čo to je
- Kedy sa používa
- Typy vývojových diagramov
- Symboly
- Pravidlá tvorby

Príklady
- 1-5

Tréning
- Tvorba diagramu

Záver
- Prezentácia
- Vyhodnotenie
- Spätná väzba

Vývojový diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: