30. 9. 2012

Manažérske hry


HRY PRE MANAŽÉROV

Nová pridaná hodnota vzdelávania 
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:
mobil: + 421 911 556 331