15. 2. 2014

Riadenie organizácie: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE ORGANIZÁCIE 
Dnes je tou najdôležitejšou otázkou pre každú organizáciu táto: „Meníme sa rovnako rýchlo, ako svet okolo nás?“ Gary HamelCiele
- Vysvetliť manažérom vývojové fázy organizácie.
- Vysvetliť manažérom druhy zmien v procesnej organizácii.
- Naučiť manažérov zmeniť organizačnú štruktúru.
- Naučiť manažérov základom projektového riadenia.

Rozsah
6 dni

Moduly
- Zmena organizácie
- Zmena organizačnej štruktúry
- Projektové riadenie

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Riadenie organizácie: produktový list

Cena
540/€/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

11. 2. 2014

Zmena organizačnej štruktúry

ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Gary Hamel

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Organizovanie
- Modelovanie organizačnej štruktúry
- Kontrola
- Metódy merania výkonnosti organizácie
- Organizačné analýzy
- Manažéri a zamestnanci
- Návrh novej organizačnej štruktúry
- Dokumentácia riadenia

Popis
Seminár je zameraný na najrozsiahlejšiu zmenu v organizácii-zmenu organizačnej štruktúry. Hlavným cieľom seminára je vysvetliť vám postup tejto zmeny-od modelovania súčasného stavu organizačnej štruktúry, cez meranie výkonnosti organizácie, organizačné analýzy, až k návrhu novej organizačnej štruktúry. Na seminári sa dozviete, ako súvisí zmena organizačnej štruktúry s procesmi, manažérmi (kompetencie, zodpovednosti) a zamestnancami (pracovné náplne, vyťaženie, produktivita). Na seminári uvedieme dôvody zmeny organizačnej štruktúry, optimalizačné opatrenia a bestpractice návrhu novej organizačnej štruktúry. V závere seminára vám predvedieme automatizovanú tvorbu dokumentácie riadenia.

Seminár je bohatý na príklady zmeny organizačnej štruktúry v slovenských firmách. Na seminári vám tiež predstavíme zaujímavé organizačné štruktúry svetových firiem-Toyota, Apple a Semco.

Zmena organizačnej štruktúry: produktový list
Zmena organizačnej štruktúry: program D1
Zmena organizačnej štruktúry: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

10. 2. 2014

Zmena organizácie

ZMENA ORGANIZÁCIE 
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Gary Hamel.

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Zmena
- Zmeny organizácie
- Zmeny v procesnej organizácii
- Riadenie zmeny

Popis
V úvode seminára vám predstavíme model 3C-zákazník, konkurencia a zmena. Uvedieme prehľad najväčších zmien v spoločnosti, ktoré vedú k poklesu rastu a výkonnosti organizácie a zamyslíme sa nad zmenami paradigiem v podnikaní a v podnikoch.

Najdôležitejšou časťou seminára sú vývojové fázy organizácie: užitočnosť, efektivita, stabilita a dynamika. Seminár je zameraný na vysvetlenie hlavného zamerania jednotlivých fáz vývoja organizácie a vplyvu zmien na prechody medzi nimi. Podrobne vám vysvetlíme 10 druhov zmien v procesnej organizácii. Dozviete sa, ktoré procesy najviac ovplyvňujú hodnotu firmy a aké sú stratégie produktivity a rastu. Vysvetlíme vám vzťah výkonnosti a zmeny organizácie. Uvedieme tri piliere dlhodobého úspechu organizácie a aká má byť organizácia budúcnosti.

Veľkou pridanou hodnotou seminára sú praktické skúsenosti s implementáciou zmien v procesnej organizácii, postup riadenia zmien, bariéry a chyby pri zavádzaní zmien. Na záver seminára sa dozviete ako riadiť zmenu a aké sú stratégie a taktiky riadenia zmien.

Zmena organizácie: produktový list
Zmena organizácie: program D1
Zmena organizácie: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk