10. 2. 2014

Zmena organizácie

ZMENA ORGANIZÁCIE 
Dnes je svet ovládaný veľkými organizáciami, od ktorých sme závislí ako konzumenti, zamestnanci a investori. Organizácie však často neplnia naše očakávania. Pokiaľ budeme smelí, vynaliezaví a odhodlaní, môžeme tieto organizácie zmeniť. Gary Hamel.

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Zmena
- Zmeny organizácie
- Zmeny v procesnej organizácii
- Riadenie zmeny

Popis
V úvode seminára vám predstavíme model 3C-zákazník, konkurencia a zmena. Uvedieme prehľad najväčších zmien v spoločnosti, ktoré vedú k poklesu rastu a výkonnosti organizácie a zamyslíme sa nad zmenami paradigiem v podnikaní a v podnikoch.

Najdôležitejšou časťou seminára sú vývojové fázy organizácie: užitočnosť, efektivita, stabilita a dynamika. Seminár je zameraný na vysvetlenie hlavného zamerania jednotlivých fáz vývoja organizácie a vplyvu zmien na prechody medzi nimi. Podrobne vám vysvetlíme 10 druhov zmien v procesnej organizácii. Dozviete sa, ktoré procesy najviac ovplyvňujú hodnotu firmy a aké sú stratégie produktivity a rastu. Vysvetlíme vám vzťah výkonnosti a zmeny organizácie. Uvedieme tri piliere dlhodobého úspechu organizácie a aká má byť organizácia budúcnosti.

Veľkou pridanou hodnotou seminára sú praktické skúsenosti s implementáciou zmien v procesnej organizácii, postup riadenia zmien, bariéry a chyby pri zavádzaní zmien. Na záver seminára sa dozviete ako riadiť zmenu a aké sú stratégie a taktiky riadenia zmien.

Zmena organizácie: produktový list
Zmena organizácie: program D1
Zmena organizácie: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: