31. 10. 2014

Myšlienková mapa: Tréning

MYŠLIENKOVÁ MAPA
Ciele
- Naučiť sa vytvoriť myšlienkovú mapu.
- Naučiť sa vyhodnotiť myšlienkovú mapu. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Myšlienková mapa
- Čo to je
- Tony Buzan
- Prečo myšlienková mapa
- Kedy sa využíva
- Myšlienkové mapy v biznise
- Komponenty
- Postup tvorby 

Príklady
1-13

Tréninig
- Tvorba myšlienkovej mapy
- Vyhodnotenie myšlienkovej mapy
- Plánovanie opatrení

Myšlienková mapa: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: