28. 2. 2013

Baťa

BAŤA 
Náš zákazník, náš pán. Tomáš Baťa 
Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
1 deň

Miesto konania
firemný

Program
- Riadenie organizácie
- Návrh a vývoj obuvi
- Výroba obuvi
- Predaj obuvi
- Starostlivosť o zamestnancov
- Baťa
- Firma Baťa
- Procesný model 

Popis
Na seminári vás zoznámime so systémom riadenia firmy Baťa. Na seminári podrobne uvedieme všetky procesy firmy Baťa, budeme hovoriť o osobnosti pána Baťu a histórii Baťovho hospodárskeho zázraku. Účastníci seminára obdržia procesný model firmy Baťa v html forme a články o firme Baťa, ktoré boli publikované na blogu: procesná organizácia.

Baťa: produktový list
Baťa: program 

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk