9. 12. 2011

Slobodná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

SLOBODNÁ ORGANIZÁCIA

Ako nechať zamestnancov robiť, čo chcú a tým zvýšiť produktivitu, zisk a rast.


Ciele
- Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie. 
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie. 

Rozsah
7 dní

Moduly
- Slobodná firma
- Semco
- Zappos
- Morning Star 

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Slobodná organizácia: produktový list 

Cena
630 €/1 účastník/7 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: