2. 7. 2012

Produkty BPM

P R O D U K T Y  B P M

 Nová pridaná hodnota vzdelávania 


- O01 Riadenie organizácie: produkty
- O02 Kapacitné plánovanie: produkty 
- O03 Projektové riadenie: produkty
- O04 Tímová práca: produkty
- O05 Interná komunikácia: produkty
- O06 Informačný systém: produkty
- O07 Modely riadenia: produkty
- O08 Slobodná firma: produkty

Personálne poradenstvo
- Z01 Riadenie zamestnancov: produkty
- Z02 Personalistika: produkty
- Z03 Manažérske kompetencie: produkty
- Z04 Výkonnosť zamestnancov: produkty
- Z05 Vzdelávanie: produkty
- Z06 Riadenie znalostí: produkty
- Z07 Koučovanie: produkty
- Z08 Osobný rozvoj: produkty

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na vašu účasť na seminároch a na vašu priazeň. :-)