18. 7. 2011

Koučovanie ľudí: Mesačný vzdelávací cyklus

KOUČOVANIE ĽUDÍ
Dôležitejšie než práca samotná, je rast a rozvoj ľudí. W. Timothy Gallwey.


Ciele:
- Naučiť manažérov koučovať seba a svojich zamestnancov.
- Poznať a rozvíjať znalosti zamestnancov.

Rozsah:
3 dni

Moduly:
- Koučovanie
- Riadenie znalostí

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Koučovanie ľudí: produktový list

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Riadenie kvality: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE KVALITY
Kvalita je splnenie alebo prekročenie požiadaviek zákazníka, pri cene, ktorá predstavuje pre zákazníka hodnotu. H. J. Harrington.Ciele:
- Vysvetliť manažérom 8 zásad systému manažérstva kvality.
- Vysvetliť manažérom význam riadenia kvality vo všetkých procesoch organizácie.
- Vysvetliť manažérom požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality.
- Pripraviť manažérov na implementáciu požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 projektovým spôsobom.

Rozsah:
3 dni

Moduly:
- Systém manažérstva kvality
- Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na SMK
- Projekt ISO

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie kvality: produktový list

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Miesto
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk