31. 10. 2014

Myšlienková mapa: Tréning

MYŠLIENKOVÁ MAPA
Ciele
- Naučiť sa vytvoriť myšlienkovú mapu.
- Naučiť sa vyhodnotiť myšlienkovú mapu. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Myšlienková mapa
- Čo to je
- Tony Buzan
- Prečo myšlienková mapa
- Kedy sa využíva
- Myšlienkové mapy v biznise
- Komponenty
- Postup tvorby 

Príklady
1-13

Tréninig
- Tvorba myšlienkovej mapy
- Vyhodnotenie myšlienkovej mapy
- Plánovanie opatrení

Myšlienková mapa: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

26. 10. 2014

Paretov diagram: Tréning

PARETOV DIAGRAM

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Paretov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Paretov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Paretov diagram
- Paretov princíp
- Vilfredo Pareto
- Joseph Moses Juran
- Paretovo pravidlo
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Postup Paretovej analýzy 

Príklady
1-5

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Paretov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

16. 10. 2014

Ishikawov diagram: Tréning

ISHIKAWOV DIAGRAM


Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Ishikawov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Ishikawov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný

Ishikawov diagram
- Kaoru Ishikawa
- Čo to je
- Iné názvy
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Komponenty
- Ako sa používa
- Podporné nástroje
- Predpoklady
- Obmedzenia
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-6

Frameworky
1-2

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Ishikawov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

2. 10. 2014

5krát prečo?: Tréning

5KRÁT PREČO?Ciele
- Naučiť sa používať 5krát prečo?
- Naučiť sa definovať problém.
- Naučiť sa analyzovať príčinu.
- Naučiť sa navrhnúť opatrenia.
- Naučiť sa definovať úlohy.

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

5krát prečo?
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Ako sa používa
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-4

Tréning
- Identifikácia procesu
- Určenie problému
- Hľadanie príčiny
- Definovanie opatrení
- Definovanie úloh, termínov a zodpovedností

5krát prečo?: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331