2. 10. 2014

5krát prečo?: Tréning

5KRÁT PREČO?Ciele
- Naučiť sa používať 5krát prečo?
- Naučiť sa definovať problém.
- Naučiť sa analyzovať príčinu.
- Naučiť sa navrhnúť opatrenia.
- Naučiť sa definovať úlohy.

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

5krát prečo?
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Ako sa používa
- Výhody
- Nevýhody

Príklady
1-4

Tréning
- Identifikácia procesu
- Určenie problému
- Hľadanie príčiny
- Definovanie opatrení
- Definovanie úloh, termínov a zodpovedností

5krát prečo?: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: