26. 10. 2014

Paretov diagram: Tréning

PARETOV DIAGRAM

Ciele
- Naučiť sa vytvoriť Paretov diagram.
- Naučiť sa vyhodnotiť Paretov diagram. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Paretov diagram
- Paretov princíp
- Vilfredo Pareto
- Joseph Moses Juran
- Paretovo pravidlo
- Čo to je
- Kde sa využíva
- Kedy sa využíva
- Postup Paretovej analýzy 

Príklady
1-5

Tréninig
- Tvorba diagramu
- Vyhodnotenie diagramu
- Plánovanie opatrení

Paretov diagram: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: