18. 12. 2010

Vianoce 2010

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajem vám zo srdca prekrásne Vianoce!

Vianočný čas
Slovenské koledy
Tichá noc

Marta Krajčíová

6. 11. 2010

Virgin

VIRGIN
Biznis je to, čo vás zaujíma. Ak vám na niečom záleží tak veľmi, že sa tomu začnete venovať, tak skrátka podnikáte. Richard Branson

Cieľ:
Vzdelávanie o podnikateľoch, podnikavosti a podnikaní.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Biznis
- Ľudia
- Služby
- Chyby
- Inovácie
- Podnikanie
- Zodpovednosť
- Úspech

Popis:

Mimoriadne zaujímavý seminár, na ktorom sa dozviete, čo znamená podnikať a byť podnikateľom, aké vlastnosti má mať podnikateľ, aký je rozdiel medzi podnikateľom a manažérom, akú úlohu zohráva v podnikaní podnikavosť, či je podnikanie iba drina, alebo aj zábava, prečo je kapitalizmus najlepší spoločenský systém a či je podnikanie iba záležitosťou malých firiem a živnostníkov. Povieme si, čo je etika podnikania a prečo zohráva v podnikaní kľúčovú úlohu. Dozviete sa, prečo sa netreba báť chýb, prečo je poskytovanie služieb najťažšia a nikdy nekončiaca práca a akú úlohu zohrávajú v podnikaní inovácie. Zamyslíme sa nad spoločenskou zodpovednosťou podnikateľov a na záver si povieme, ako súvisí podnikanie s úspechom a šťastím človeka.

Virgin: produktový list
Virgin: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

25. 10. 2010

Inovácie manažmentu

INOVÁCIE MANAŽMENTU
Silní prevýšia slabých, no chytrí prevýšia silných. Najlepší spôsob ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení.
William C. Taylor & Polly LabarreCieľ
Získanie najnovších poznatkov v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah
1 deň

Miesto
firemný

Obsah

- Inovácie manažmentu
- Procesy riadenia organizácie

Popis

Seminár je zameraný na najprogresívnejšie a najrevolučnejšie inovácie-inovácie manažmentu, ktoré prinášajú organizácii najväčšiu konkurenčnú výhodu. Na seminári vám vysvetlíme, čo sú inovácie manažmentu, ktoré podmienky musia byť splnené, aby vytvárali konkurenčnú výhodu, aký revolučný príkaz v sebe nesú, ako premeniť revolučné myslenie na revolučné manažérske konanie, na ktoré procesy riadenia sú zamerané, ako zmeniť organizačnú štruktúru, ako vytvoriť prostredie vhodné pre inovácie a aké výzvy stoja pred manažérmi v 21. storočí.

V druhej časti seminára podrobne uvedieme nové prístupy v strategických, zákazníckych a personálnych procesoch. V závere seminára vám predstavíme mimoriadne zaujímavé príklady firiem, ktoré sú založené na open source inováciách.

Inovácie manažmentu: produktový list
Inovácie manažmentu: program

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

24. 10. 2010

Inovácie: Mesačný vzdelávací cyklus

INOVÁCIE 
Najpálčivejšie problémy ľudstva nie sú dnes iba technologické, ale aj spoločenské, kultúrne a politické a to v globálnom rozsahu. Preto musíme dnes inovať inovácie. Gary Hamel

 

Ciele:
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita. 

Rozsah:
3 dní 

Moduly:
- Google
- Maverici 

Inovácie: produktový list 

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

23. 10. 2010

Vzdelávanie manažérov

Vážení zákazníci, milí priatelia,

vítajte na novom blogu.

Čo na blogu nájdete?


Základné informácie:
- Ciele vzdelávania
- Plán vzdelávania
- Ponuka vzdelávania
- Akreditácie vzdelávania Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Ponuka vzdelávania:
- Manažér
- Firma
- Ročný vzdelávací program (1)
- Mesačné vzdelávacie cykly (16)
- Jednodňové, dvojdňové semináre (39)

Termíny
Miesto
Ceny
Stav

Záujem môžete vyjadriť:
- Vyplnením prihláškového formulára na webe: kliknutím na prihláškový formulár.
- Vyplnením prihlášky v MS Worde a zaslaním na adresu mail@krajciova.sk.

Iné:
- Kliknutím na zelené linky si zobrazíte všetky ďalšie informácie.
- Do komentárov môžete písať pochvalu -:), pripomienky a návrhy na zlepšenie, za ktoré vám vopred ďakujem.

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

Firma: Ročný vzdelávací program

F I R M A
Nech robíš, čo robíš, vždy musíš urobiť celú prácu poriadne. E. M. GoldrattCiele
- Užitočná organizácia-vznik
- Efektívna organizácia-rozvoj
- Stabilná a výkonná organizácia-rast
- Dynamická a flexibilná organizácia-rovnováha
- Slobodná organizácia-sloboda 

Rozsah
54 dní

Cykly

- Procesná organizácia
- Efektívna organizácia
- Výkonná organizácia
- Inovačná organizácia
- Slobodná organizácia

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celý vzdelávací program, alebo jednotlivo - podľa cyklov.

Firma: produktový list

Cena
4860 €/1 účastník/54 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Procesná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

PROCESNÁ ORGANIZÁCIA
Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, "čo sa deje v procese", a nie na to, ktorá osoba to pokazila.


Ciele: Užitočná organizácia-vznik
- Oboznámiť manažérov s 8 zásadami systému manažérstva kvality.
- Naučiť manažérov základy projektového riadenia.
- Oboznámiť manažérov s princípmi procesnej organizácie.
- Naučiť manažérov navrhnúť a modelovať procesy.
- Pripraviť manažérov na implementáciu procesného riadenia.
- Oboznámiť manažérov s vývojovými fázami organizácie.
- Oboznámiť manažérov s 10 druhmi zmien v procesnej organizácii.
- Naučiť manažérov optimalizovať organizačnú štruktúru. 
 
Rozsah 
18 dní

Vzdelávanie je možné absolvovať celkov-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo, podľa modulov.

Procesná organizácia: produktový list

Cena
1620 €/1 účastník/18 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Efektívna organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

EFEKTÍVNA ORGANIZÁCIA
Na to, aby sme mali koncepciu "štíhleho myslenia" v srdci a duši, potrebujeme 5-10 rokov.


Ciele: Efektívna organizácia-rozvoj
- Naučiť manažérov analyzovať a zlepšovať procesy.
- Podporiť rozvoj znalostí manažmentu v oblasti metód riadenia procesov.
- Vysvetliť zásady štíhlych procesov a štíhlej organizácie.
- Oboznámiť manažérov s modelom riadenia firmy Toyota-TPS. 

Rozsah
11 dní

Moduly 
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov
- Simulácia procesov
- Štíhle procesy
- Štíhla organizácia
- Toyota

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo-podľa modulov.

Efektívna organizácia: produktový list

Cena
990 €/1 účastník/11 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto
firemný

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Výkonná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

VÝKONNÁ ORGANIZÁCIA
Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znižovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani zmenami produktov, ale dobrou víziou a stratégiou podniku a nekonvenčnými nápadmi v oblasti predaja a marketingu. E. M. GoldrattCiele: Stabilná a výkonná organizácia - rast
- Naučiť manažérov základom strategického riadenia.
- Naučiť manažérov vytvoriť prehľadný systém procesného controlingu.
- Naučiť manažérov sledovať svoju výkonnosť, progres a rast.
- Naučiť manažérov hodnotiť výkonnosť zamestnancov.

Rozsah:
10 dní

Moduly:
- Strategické riadenie
- Modelovanie stratégie
- Manažérske kompetencie
- Výkonnosť procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov
- Výkonnosť zamestnancov

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Výkonná organizácia: produktový list

Cena:
900 €/1 účastník/10 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovačná organizácia: Ročný vzdelávací cyklus

INOVAČNÁ ORGANIZÁCIA
Inovácia je koktejl namiešaný z nových myšlienok, tímovej práce a schopnosti viesť ľudí. J. Adair

 

Ciele: Dynamická a flexibilná organizácia - rovnováha
- Naučiť manažérov základom inovačného manažmentu.
- Nasmerovať myslenie manažérov do budúcnosti v riadení procesov a ľudí.
- Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie.
- Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita. 

Rozsah:
8 dní 

Moduly:
- Inovačný manažment
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu
- Google
- Maverici

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Inovačná organizácia: produktový list 

Cena:
720 €/1 účastník/8 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:

Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

20. 10. 2010

Riadenie inovácií: Mesačný vzdelávací cyklus

RIADENIE INOVÁCIÍ
Manažment, ktorý nevie v dobe inovácií, ako inovácie riadiť, je nekompetentný a nestačí na svoje úlohy.


Ciele:
- Čo nás vedie k úvahám o inovačnom manažmente?
- Prečo je inovačný manažment dôležitý?
- Čo je inovačný manažment?
- Majú zamestnanci tvorivé myslenie?
- Ako vybudovať inovačnú organizáciu?
- Ako zaviesť do praxe inovačný proces?
- Čo sú inovácie stratégie?
- Čo sú inovácie manažmentu?  

Rozsah:
5 dní

Moduly:

- Inovačný manažment
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie inovácií: produktový list

Cena:
450 €/1 účastník/5 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovačný manažment

INOVAČNÝ MANAŽMENT
Keď sa to nedá predať, nie je to inovačné.

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah:
3 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Inovačný manažment
- Inovačná organizácia
- Efektívny inovátor
- Manažment nápadov
- Nástroje kreativity

Popis:

Na seminári sa dozviete najdôležitejšie poznatky v oblasti inovačného manažmentu. Podrobne vám vysvetlíme dôvody vzniku inovačného manažmentu a jednotlivé typy inovácií: inovácie prevádzkových procesov, inovácie produktov a služieb, inovácie stratégie. Hlavnú pozornosť venujeme inováciám manažmentu a inovačnej organizácii. Na seminári uvedieme, čo potrebuje efektívny inovátor pri riadení inovácií a vysvetlíme základné piliere inovačného procesu. Seminár je zameraný na tvorivosť, kreativitu a angažovanie zamestnancov. Mimoriadnu pozornosť venujeme manažmentu nápadov. Seminár je bohatý na cvičenia zamerané na kreatívne myslenie.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Inovačný manažment: produktový list
Inovačný manažment: program D1
Inovačný manažment: program D2
Inovačný manažment: program D3
Inovačný manažment: program D4
Inovačný manažment: program D5

Prehľad hier na kreativitu nájdete v zozname manažérskych hier. 

Cena:
270 €/1 účastník/3 dni, lektorka nie je platcom DPH. 

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Inovácie stratégie

INOVÁCIE STRATÉGIE
Život podniku je nezmyselné trápenie, až do chvíle, keď mu poskytneme vlastný zmysel.
Bernd H. SchmittCieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu - inovácií stratégie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Odvážne myslenie
- Získavanie nápadov
- Hodnotenie nápadov
- Zmena nápadov na stratégiu odvážneho myslenia
- Realizácia odvážneho myslenia
- Riadenie odvážneho myslenia
- Udržanie odvážneho myslenia

Popis:

Inšpiratívny seminár, zameraný na inovácie stratégie, ktoré prinášajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu. Na seminári porovnáme tradičný prístup k tvorbe stratégie s odvážnym myslením. Uvedieme 6 strategických úloh odvážneho myslenia a podrobne vám vysvetlíme nový proces strategického riadenia, ktorý je založený na odvážnych nápadoch. Veľkú pozornosť venujeme 6 pomôckam na získanie nápadov, povieme si, ktoré nápady sú naozaj dobré a ktoré dobré nápady fungujú. Rozoberieme 4 stratégie odvážneho myslenia, povieme si, aké prekážky je potrebné prekonať pri realizácii stratégie, aké vlastnosti má mať strategický vodca a aký je celkový rámec stratégie odvážneho myslenia. Na seminári odznejú najaktuálnejšie poznatky v uvedenej oblasti. 

Inovácie stratégie: produktový list
Inovácie stratégie: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Budúcnosť manažmentu

BUDÚCNOSŤ MANAŽMENTU
Tie najprispôsobivejšie veci na našej planéte sú buď riadené iba nepatrne, alebo nie sú riadené vôbec. Gary HamelCieľ:
Vzdelávanie v oblasti manažmentu.organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Moderný manažment
- Minulosť manažmentu
- Nové zásady manažmentu
- Nové príležitosti manažmentu
- Premena manažmentu
- Manažment 2.0

Popis:

Revolučný seminár zameraný na najprogresívnejšie inovácie - inovácie manažmentu: procesy riadenia organizácie, organizačné štruktúry a spôsoby správania manažérov. Na seminári si povieme, aké výzvy stoja pred manažérmi v 21. storočí, aké presvedčenia a obmedzenia moderného manažmentu musia manažéri prekonávať v čase obrovských zmien, uvedieme dôvody, ktoré vedú k tomu, že zamestnanci nemajú záujem o inovácie a zamyslíme sa nad premenou genómu manažmentu. Uvedieme mnohé príklady inovátorov svetového manažmentu a povieme si o manažmente 2.0.

Budúcnosť manažmentu: produktový list
Budúcnosť manažmentu: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Maverici

MAVERICI
Hlavným cieľom maverikov je maximalizovať hodnotu vzťahov so zákazníkmi, nie minimalizovať výdavky.
William C. Taylor & Polly LabarreCieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Finančné spoločnosti (Grameen Bank, ING Direct USA, Commerce Bank)
- Investičné spoločnosti (Zopa, SEI Investments, Second Curve Capital, Maveron)
- Internetové spoločnosti (Craigslist, Linux, SourceForge.net, TopCoder, Inc.)
- Informačné technológie (IBM)
- Výroba (Semco, W.L Gore&Associates, Procter&Gamble)
- Výskum (Inno Centive, Nine Sigma)
- Retail (Whole Foods Market, Jones Soda, Anthropologie)
- Aerolínie (Southwest Airlines)
- Stavebný priemysel (DPR Construction, Inc.)
- Banský priemysel (Goldcorp, Inc.)
- Filmový priemysel (Pixar Animation Studio)
- Kultúra (Cirque de Soleil, Edinburgh Fringe Festival)

Popis:

Jedinečný seminár zameraný na mimoriadne inšpirujúce príklady manažérov - maverikov a spôsoby riadenia ich firiem.

Maverick:
- má nekonvenčné myslenie, kontroverzné nápady či spôsoby práce,
- nedrží sa zavedených pravidiel, myslí a koná nezávisle,
- nezávislý jedinec, ktorý sa nespráva ako ostatní členovia skupiny,
- osoba, ktorá myslí a koná inak, ako sa očakáva, ako je zaužívané.

Maverici: produktový list
Maverici: program 

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH. 

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Riadenie výkonnosti: Mesačný vzdelávací cyklus


RIADENIE VÝKONNOSTI
Ako urobiť firmu konkurencieschopnou.
Ciele:
- Poznať silné a slabé stránky organizácie, kritické faktory úspechu podnikania, vytvárať synergie a partnerstvá, ktoré podporia dlhodobý rozvoj organizácie.
- Orientovať organizáciu do budúcnosti poznaním pravidiel marketingu, budovaním dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktoré prinášajú obojstrannú výhodu pre organizáciu, aj zákazníka.
- Naučiť manažérov sledovať svoju výkonnosť, progres a rast.
- Naučiť manažérov vytvoriť prehľadný systém procesného controlingu - nástroja sledovania finančnej stability a finančného zdravia organizácie.
- Naučiť manažérov hodnotiť výkonnosť zamestnancov.

Rozsah:
6 dní

Moduly:
- Strategické riadenie
- Manažérske kompetencie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Riadenie výkonnosti: produktový list 

Cena:
540 €/1 účastník/6 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk