25. 10. 2010

Inovácie manažmentu

INOVÁCIE MANAŽMENTU
Silní prevýšia slabých, no chytrí prevýšia silných. Najlepší spôsob ako vyradiť konkurenciu, je pretromfnúť ju v myslení.
William C. Taylor & Polly Labarre



Cieľ
Získanie najnovších poznatkov v oblasti inovačného manažmentu.

Rozsah
1 deň

Miesto
firemný

Obsah

- Inovácie manažmentu
- Procesy riadenia organizácie

Popis

Seminár je zameraný na najprogresívnejšie a najrevolučnejšie inovácie-inovácie manažmentu, ktoré prinášajú organizácii najväčšiu konkurenčnú výhodu. Na seminári vám vysvetlíme, čo sú inovácie manažmentu, ktoré podmienky musia byť splnené, aby vytvárali konkurenčnú výhodu, aký revolučný príkaz v sebe nesú, ako premeniť revolučné myslenie na revolučné manažérske konanie, na ktoré procesy riadenia sú zamerané, ako zmeniť organizačnú štruktúru, ako vytvoriť prostredie vhodné pre inovácie a aké výzvy stoja pred manažérmi v 21. storočí.

V druhej časti seminára podrobne uvedieme nové prístupy v strategických, zákazníckych a personálnych procesoch. V závere seminára vám predstavíme mimoriadne zaujímavé príklady firiem, ktoré sú založené na open source inováciách.

Inovácie manažmentu: produktový list
Inovácie manažmentu: program

Cena
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: