18. 10. 2010

Duchovný vodca

DUCHOVNÝ VODCA
Ľudia môžu byť šťastní iba vtedy, keď uspokojujú okrem vlastných potrieb tiež potreby druhých. Jeho svätosť Dalajláma.
Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti duchovnej inteligencie manažéra.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Vedenie seba
- Vedenie organizácie

Popis:

Výnimočný seminár zameraný na duchovnú podstatu vedenia seba a vedenia vašej organizácie. Myšlienky, ktoré uvedieme na seminári, vychádzajú z východnej spirituality - budhizmu. K hlavným témam seminára patria: šťastie, spokojnosť, budhizmus, pravý názor, pravé konanie, rozhodovanie, hlavné úlohy vedúcej osobnosti, účel, hodnoty, viera, zmeny, výkonnosť, problémy, vodca, zisk, spokojnosť zamestnancov, potreby, bohatstvo, cesta.

Seminár je určený pre náročných poslucháčov, má vysoko intelektuálny a duchovný charakter.

Duchovný vodca: produktový list
Duchovný vodca: program
Duchovný vodca: slidy

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: