20. 10. 2010

Štíhle procesy

ŠTÍHLE PROCESY
Menej znamená viac.
Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia procesov: štíhle procesy.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:
- Jednokusový tok
- Ťah
- Pracovné zaťaženie
- Štandardizácia
- Vizualizácia
- Preverené technológie

Popis:
Na seminári vám podrobne vysvetlíme 7 zásad štíhlych procesov, ktoré sú základom výrobného systému firmy Toyota, známeho pod názvom Toyota Production System - TPS. Na seminári sa dozviete, čo tvorí podstatu štíhlosti procesov, aké sú ciele jednotlivých zásad a aké je ich zameranie. Procesy sú najdôležitejšou časťou modelu "4P": Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving firmy Toyota. V priebehu seminára sa môžete porovnávať s jednou z najlepších firiem na svete a môžete spoznať tajomstvo excelentnosti jej procesov.

Štíhle procesy: produktový list
Štíhle procesy: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: