18. 10. 2010

Koučovanie

KOUČOVANIE
Koučovanie je snaha pomôcť druhým splniť ich sny. Paul Birch


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelanie v oblasti osobného rozvoja a zvyšovania výkonnosti zamestnancov.

Rozsah:
2 dni

Termín:
firemný

Obsah:

- Čo je koučovanie
- Osobná výkonnosť
- Kouč
- Kto koho koučuje
- Metodiky koučovania
- Dôvody koučovania
- Princípy koučovania
- Komunikácia
- Postup koučovania

Popis:

Mimoriadne inšpirujúci seminár, plný pozoruhodných myšlienok o koučovaní a osobnej výkonnosti zamestnancov a manažérov. Na seminári sa dozviete najdôležitejšie informácie o koučovaní. Povieme si aké vlastnosti má mať kouč a kto koho koučuje. Uvedieme prehľad najznámejších metodík koučovania a povieme si o dôvodoch, princípoch a prínosoch koučovania. Veľkú pozornosť budeme venovať komunikácii pri koučovaní a postupu koučovania. Seminár je bohatý na hry a cvičenia.

Seminár je určený pre náročných poslucháčov, má vysoko intelektuálny a duchovný charakter.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Koučovanie: produktový list
Koučovanie: program D1
Koučovanie: program D2
Koučovanie: slidy D1
Koučovanie: slidy D2

Prehľad hier na koučovanie nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: