18. 10. 2010

Výkonnosť zamestnancov

VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV
Ľudia sú výkonní nie preto, že musia, ale preto, že chcú. John Whitmore

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov - výkonnosť zamestnancov.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Riadenie výkonnosti
- Riadenie pracovnej výkonnosti
- Hodnotenie osobnej výkonnosti
- Vzťah medzi hodnotením výkonnosti a ostatným HR nástrojmi
- Implementácia systému hodnotenia zamestnancov

Popis:

Seminár je zameraný na hodnotenie výkonnosti zamestnancov. Hlavnou témou seminára je riadenie pracovnej výkonnosti zamestnancov a vzťah hodnotenia výkonnosti k ostatným nástrojom riadenia ľudských zdrojov. Na seminári si povieme, čo je pracovná výkonnosť zamestnancov a ako súvisí s produktivitou zamestnancov. Vysvetlíme vám proces hodnotenia výkonnosti zamestnancov. Uvedieme metodiky hodnotenia výkonnosti zamestnancov. Po absolvovaní seminára budete vedieť kedy a ako implementovať systém hodnotenia výkonnosti zamestnancov, ktorú metódu použiť vo vašej organizácii a ako postupovať pri hodnotení zamestnancov.

V praktickej časti seminára uvedieme príklady a metodiky hodnotenia výkonnosti zamestnancov, ktoré boli použité v praxi.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Výkonnosť zamestnancov: produktový list
Výkonnosť zamestnancov: program

Prehľad hier na výkonnosť zamestnancov nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: