20. 10. 2010

Inovácie stratégie

INOVÁCIE STRATÉGIE
Život podniku je nezmyselné trápenie, až do chvíle, keď mu poskytneme vlastný zmysel.
Bernd H. SchmittCieľ:
Vzdelávanie v oblasti inovačného manažmentu - inovácií stratégie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Odvážne myslenie
- Získavanie nápadov
- Hodnotenie nápadov
- Zmena nápadov na stratégiu odvážneho myslenia
- Realizácia odvážneho myslenia
- Riadenie odvážneho myslenia
- Udržanie odvážneho myslenia

Popis:

Inšpiratívny seminár, zameraný na inovácie stratégie, ktoré prinášajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu. Na seminári porovnáme tradičný prístup k tvorbe stratégie s odvážnym myslením. Uvedieme 6 strategických úloh odvážneho myslenia a podrobne vám vysvetlíme nový proces strategického riadenia, ktorý je založený na odvážnych nápadoch. Veľkú pozornosť venujeme 6 pomôckam na získanie nápadov, povieme si, ktoré nápady sú naozaj dobré a ktoré dobré nápady fungujú. Rozoberieme 4 stratégie odvážneho myslenia, povieme si, aké prekážky je potrebné prekonať pri realizácii stratégie, aké vlastnosti má mať strategický vodca a aký je celkový rámec stratégie odvážneho myslenia. Na seminári odznejú najaktuálnejšie poznatky v uvedenej oblasti. 

Inovácie stratégie: produktový list
Inovácie stratégie: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: