19. 10. 2010

Riadenie zamestnancov

RIADENIE ZAMESTNANCOV
Riadenie ľudí nie je to, na čo zvýši čas.
Jack Welch


V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Cieľ:
Vzdelanie v oblasti riadenia organizácie, zamestnancov a osobného rozvoja manažérov.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:

- Manažment
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie

Popis:

Komplexné vzdelávanie manažérov v základných manažérskych a sociálnych zručnostiach. Seminár je zameraný na poznanie manažérskych procesov riadenia, prostredníctvom ktorých je možné vybudovať efektívnu organizáciu, založenú na plnení príkazov, poslušnosti a disciplíne zamestnancov a kontrole plnenia úloh. Na seminári vám povieme, čo má robiť efektívny manažér, naučíme vás delegovať úlohy, povieme vám o princípoch rozhodovania, uvedieme prehľad najdôležitejších organizačných štruktúr a kultúr a povieme si, prečo je v pracovnom živote manažéra dôležité plánovanie.

Seminár je mimoriadne zaujímavý pre jeho praktickú časť, v ktorej si precvičíme každú manažérsku zručnosť.

Účastni obdržia Osvedčenie o absolvovaní seminára, akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Riadenie zamestnancov: produktový list
Riadenie zamestnancov: program
Riadenie zamestnancov: slidy

Prehľad hier na riadenie zamestnancov nájdete v zozname manažérskych hier.

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: