14. 7. 2015

Tréningy

TRÉNINGY
Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, čo sa deje v procese, a nie na to, ktorá osoba to pokazila.


Cieľ
Tréningy riadenia procesov

Miesto
firemný 

Modely
- Organigram
- Matica procesov
- Model tvorby pridanej hodnoty
- Model priradenia funkcie
- Model procesného reťazca činností riadených udalosťami
- Model príčiny a následku
- Model kľúčových indikátorov výkonnosti 

Nástroje
- Vývojový diagram
- Myšlienková mapa
- Paretov diagram
- Ishikawov diagram  
- 5krát prečo?
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5 

Tréningy: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331