17. 4. 2011

Štíhle riadenie: Mesačný vzdelávací cyklus

ŠTÍHLE RIADENIE
Ako vybudovať štíhle procesy a štíhlu firmu.Ciele:
- Oboznámiť manažérov so základnými princípmi štíhlych procesov.
- Objasniť podstatu štíhlej organizácie vo väzbe na dlhodobú filozofiu.
- Vysvetliť organizačné aspekty štíhleho riadenia.
- Vysvetliť 13 tipov premeny organizácie na štíhlu.

Rozsah:
2 dni

Moduly:
- Štíhle procesy
- Štíhla organizácia
alebo
- Toyota

Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo - pre celú vzdelávaciu aktivitu, alebo jednotlivo - podľa modulov.

Štihle riadenie: produktový list

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Miesto:
firemný

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Štíhla organizácia

ŠTÍHLA ORGANIZÁCIA
Mnoho šťastia na vašej ceste.
Cieľ:
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah:
1 deň

Termín:
firemný

Obsah:
- Dlhodobá filozofia
- Vedúce osobnosti
- Ľudia a tímová práca
- Dodávatelia
- Vlastné oči
- Rozhodovanie a zvažovanie
- Implementácia štíhleho myslenia

Popis:
Na seminári vám objasníme podstatu štíhlej organizácie vo väzbe na štíhle procesy a dlhodobú filozofiu organizácie. Hlavnú pozornosť budeme venovať organizačným aspektom štíhleho riadenia: vedenie, roly manažérov, tímová práca, vlastnosti vedúceho tímu, organizačná štruktúra a hierarchia, typy organizácii, kontrola na pracovisku, rozhodovanie a modely rozhodovania. Uvedieme dôvody rozšírenia štíhleho myslenia na dodávateľov a vysvetlíme vám hierarchiu potrieb dodávateľského reťazca. Budeme hovoriť o odovzdávaní znalostí a vlastnej spôsobilosti. V závere seminára uvedieme 13 tipov premeny organizácie na štíhlu.

Štíhla organizácia: produktový list
Štíhla organizácia: program

Cena:
90 €/1 účastník, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk