5. 11. 2014

Brainstorming: Tréning


BRAINSTORMINGCiele
- Naučiť sa používať brainstorming.
- Naučiť sa používať obrátený brainstorming.
- Naučiť sa používať branwriting 6-3-5. 

Rozsah
4 hodiny

Miesto
firemný 

Brainstorming
- Čo to je
- Alex Faickney Osborn
- Ciele branistormingu
- Kedy sa využíva
- Zásady brainstormingu
- Postup brainstormingu
- Modifikácie brainstormingu

Tréning
- Brainstorming
- Obrátený brainstorming
- Brainwriting 6-3-5

Brainstorming: produktový list

Cena
45 €/1 účastník/4 hodiny, lektorka nie je platcom DPH.

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: