11. 2. 2014

Zmena organizačnej štruktúry

ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 
Čím sú firmy organizovanejšie a starostlivo riadené, tým sú menej adaptabilné. Aby organizácie mohli prospievať v dobe plnej zmien, musia sa menej organizovať a uvoľniť mieru riadenia, štrukturalizácie, hierarchie a rutiny. Gary Hamel

Cieľ
Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Rozsah
2 dni

Miesto
firemný

Obsah

- Organizovanie
- Modelovanie organizačnej štruktúry
- Kontrola
- Metódy merania výkonnosti organizácie
- Organizačné analýzy
- Manažéri a zamestnanci
- Návrh novej organizačnej štruktúry
- Dokumentácia riadenia

Popis
Seminár je zameraný na najrozsiahlejšiu zmenu v organizácii-zmenu organizačnej štruktúry. Hlavným cieľom seminára je vysvetliť vám postup tejto zmeny-od modelovania súčasného stavu organizačnej štruktúry, cez meranie výkonnosti organizácie, organizačné analýzy, až k návrhu novej organizačnej štruktúry. Na seminári sa dozviete, ako súvisí zmena organizačnej štruktúry s procesmi, manažérmi (kompetencie, zodpovednosti) a zamestnancami (pracovné náplne, vyťaženie, produktivita). Na seminári uvedieme dôvody zmeny organizačnej štruktúry, optimalizačné opatrenia a bestpractice návrhu novej organizačnej štruktúry. V závere seminára vám predvedieme automatizovanú tvorbu dokumentácie riadenia.

Seminár je bohatý na príklady zmeny organizačnej štruktúry v slovenských firmách. Na seminári vám tiež predstavíme zaujímavé organizačné štruktúry svetových firiem-Toyota, Apple a Semco.

Zmena organizačnej štruktúry: produktový list
Zmena organizačnej štruktúry: program D1
Zmena organizačnej štruktúry: program D2

Cena
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Prihláška
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: