9. 2. 2011

Modelovanie organizácie

MODELOVANIE ORGANIZÁCIE
Človek je najcennejší zdroj organizácie.
H. Tureková & B. MičietaCieľ:
Vzdelávanie v oblasti modelovania organizácie.

Rozsah:
2 dni

Obsah:
- Metodika modelovania organizácie
- Modelovanie organizácie
- Organizačné analýzy
- Modelovanie znalostí
- Príklady z praxe

Popis:
Seminár je o modelovaní a optimalizácii organizačnej štruktúry v softvérovom nástroji ARIS. Na seminári vás naučíme metodicky správne modelovať organizačnú štruktúru a prepojiť organizačný a procesný pohľad na vašu organizáciu. Vysvetlíme vám, ako tieto dva pohľady navzájom súvisia, ako je možné na základe procesov navrhnúť novú organizačnú štruktúru a procesné tímy. K hlavným témam seminára patria tiež organizačný audit, hodnotenie organizácie a organizačné analýzy, ktoré slúžia na optimalizáciu organizačnej štruktúry: prehľad organizačných jednotiek a ich hierarchie, prehľad funkčných miest a ich väzba na procesy a činnosti, zodpovednosti za procesy, pracovné náplne zamestnancov, priradenie organizačných jednotiek a funkčných miest k procesom. Na seminári si tiež povieme o využití procesných a organizačných modelov na optimalizáciu počtu zamestnancov a kapacitné plánovanie. V závere seminára sa budeme venovať modelovaniu znalostí a ich väzbe na organizačnú štruktúru a procesy. Na seminári nebudú chýbať príklady z praxe a ukážky konkrétnych riešení.

Modelovanie organizácie a organizačné analýzy budú precvičené na workshope.

Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Modelovanie organizácie: produktový list
Modelovanie organizácie: program

Cena:
180 €/1 účastník/2 dni, lektorka nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška:
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť:

- Vyplnením záväzného formulára
- Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na e-mailovú adresu: mail@krajciova.sk

Žiadne komentáre: